Cartref > Newyddion > Cynnwys
Beth yw'r rheswm dros sawl math o wisgo yn y Siafft Modur
- Dec 13, 2017 -

Ar gyfer Siafftiau Modur sydd â phroblemau gwisgo gwisgo ystafell gwisgo a gorchudd terfynol, dulliau traddodiadol megis weldio ar ôl peiriannu, llewys mewnosod, plastio brwsh, chwistrellu, stampio, sgrap, er bod y dulliau hyn i raddau helaeth i anghenion cynhyrchu, ond ni allwn yn sylfaenol datrys y broblem, ond hefyd cynhyrchiad parhaus y claddedig, y risg o ddiogelwch, megis dadffurfiad tymheredd uchel, craciau, plicio ac yn y blaen; ar yr un pryd, ni fydd parhad y dull traddodiadol o reoli offer yn dod â gwelliant sylweddol.


Cyffredin: safle dwyn, ystafell ddwyn (sedd), keyway a gwisgo arwyneb symud arall ac yn y blaen. Y prif resymau dros y gwisgo yw:


1.equipment, gosod, cynnal a chadw, lubrication ac eraill nad ydynt yn safonol, nid amserol, heb fod yn eu lle a rhesymau eraill dros wisgo a chwistrellu'r offer yn gyflym;


2. Mae cyflymiad, pwysau, effaith a lluoedd eraill yn achosi gwisgo effaith y rhannau cyfatebol. Oherwydd cryfder uchel y deunydd metel, nid yw'r consesiwn yn dda, felly bydd y llawdriniaeth hirdymor yn anochel yn achosi cynnydd yn y bwlch. Felly, ni ellir osgoi ffenomenau gwisgo, cracio a thorri.


3. Nid yw ansawdd y gweithgynhyrchu yn uchel, ni all y driniaeth wres fodloni gofynion gwisgo a rhwygo, ac mae'r pen echel yn cael ei dorri pan mae'n ddifrifol.