Cartref > Newyddion > Cynnwys
Cynnal y Modur Ysgubo
- Oct 16, 2017 -

Er mwyn sicrhau bod y cerbydau ysgubo yn gallu gweithio'n iawn, mae angen defnyddio peiriant ysgubo'r gwaith i gynnal y gwaith cynnal a chadw angenrheidiol bob dydd. Yma rydym yn dod at ei gilydd i ddeall cynnal a chadw ysgubor.

1, cadw'r modur ysgubo'n lân, clirio'r llwch y tu mewn i'r ffasiwn yn amserol;

2, edrychwch yn rheolaidd ar y breichiau car ysgafn;

3, yn gwirio yn rheolaidd y batri batri ysgubol electro-hydrolig sy'n bodloni'r gofynion (ac eithrio cynnal a chadw di-dâl), ni ddylai weithredu pŵer;

4, gwiriwch y brwsh ochr brwsh modur ysgubol yn rheolaidd, brwsiwch y prif hyd brwsh;

5, gwirio bod cerbydau ysgubo rhannau mecanyddol y rhannau dynn yn rhydd;

6, er mwyn sicrhau na fyddai gweithrediad y modur heb falurion, ni ddylai'r brwsh carbon mewnol fod yn fyrrach na'r hyd gofynnol;

7, i sicrhau y dylid gosod y charger ar y car ysgubo mewn man awyru a sych;

8, ar gyfer y belt trawsyrru y dylid gwirio ei densiwn yn rheolaidd;

Ni ddylai 9, y prif frwsh o amgylch y plât selio gael ei niweidio;

10, dylid wynebu wyneb allanol y paent os bumps, yn brydlon.